صفحه نخست | ورود مشترکین | تعرفه ها | ثبت شکایات | تماس با ما | درباره ما
شماره تماس : 36111-071
مشتریان عزیز در خرید سرویس یا ترافیک دقت لازم را به عمل آورید. هرگونه پرداخت از سمت مشترکین به هیچ عنوان به حساب آنها برگشت داده نخواهد شد.
مشتریان عزیز توجه فرمایید تمامی مبالغ موجود در سایت و پنل کاربری شما به تومان می باشد.
به کلیه مبالغ زیر ، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد .
منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.
ترافیک موجود در هر دوره به دوره بعد انتقال پیدا نمی کند و بعد از پایان زمان آن دوره اصطلاحا میسوزد.
مشتریان عزیز توجه فرمایید که وصل موقت رایگان نمی باشد و از شارژ بعدی شما کسر می گردد.
برای دریافت نرم افزار محاسبه تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت اینجا کلیک کنید.
مشتریان عزیزی که از رادیوهای Ubiquiti استفاده میکنند توجه فرمایند که این آنتن ها توسط ویروسی که در بستر اینترنت پخش شده است آلوده می شوند که باعث قطعی اینترت شما ، کندی سرعت و حتی خرابی آن ها می گردد لذا در صورتی که رادیو شما از مدل Ubiquiti می باشد آن را تغییر دهید زیرا شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خرابی و مشکلات کندی سرعت سرویس شما بر عهده نمی گیرد.
پیشنهادات ویژه
نام طرح :: مدت زمان سرعت حجم قیمت
پرسرعت (سرعت تضمین شده ۸ مگابیت ) 1 ماه حداکثر ۸۰ مگابیت 8 گیگابایت 39,600 تومان
پرسرعت (سرعت تضمین شده ۸ مگابیت ) 1 ماه حداکثر ۸۰ مگابیت 14 گیگابایت 52,000 تومان
پرسرعت (سرعت تضمین شده ۸ مگابیت ) 1 ماه حداکثر 80 مگابیت 20 گیگابایت 62,500 تومان
پرسرعت (سرعت تضمین شده ۸ مگابیت ) 3 ماه حداکثر 80 مگابیت 25 گیگابایت 112,600 تومان
پرسرعت (سرعت تضمین شده ۸ مگابیت ) 6 ماه حداکثر 80 مگابیت 45 گیگابایت 208,900 تومان
فشفشه (سرعت تضمین شده 8 مگابیت) 2 روز حداکثر 30 مگابیت 12 گیگابایت 18,240 تومان
فشفشه (سرعت تضمین شده 8 مگابیت) 2 روز حداکثر 30 مگابیت 25 گیگابایت 32,280 تومان
فشفشه (سرعت تضمین شده 8 مگابیت) 2 روز حداکثر 30 مگابیت 50 گیگابایت 56,040 تومان


اینترنت روزانه به همراه شبانه رایگان
نام طرح :: مدت زمان سرعت حجم قیمت
1 صبح تا 8 صبح رایگان (حداکثر 4 مگابیت) 1 ماه 2 مگابیت 22 گیگابایت 56,000 تومان
1 صبح تا 8 صبح رایگان (حداکثر 4 مگابیت) 3 ماه 2 مگابیت 66 گیگابایت 147,000 تومان
1 صبح تا 8 صبح رایگان (حداکثر 10 مگابیت) 1 ماه 4 مگابیت 22 گیگابایت 62,400 تومان
1 صبح تا 8 صبح رایگان (حداکثر 10 مگابیت) 3 ماه 4 مگابیت 66 گیگابایت 165,400 تومان


اینترنت تجاری
نام طرح :: مدت زمان سرعت حجم قیمت
اینترنت تجاری(حداکثر سرعت 4 مگابیت ) 1 ماه 512 کیلوبیت 2 گیگابایت 8,000 تومان
اینترنت تجاری(حداکثر سرعت 4 مگابیت ) 1 ماه 512 کیلوبیت 5 گیگابایت 16,200 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 4 مگابیت) 1 ماه 512 کیلوبیت 50 + 10گیگابایت هدیه 57,000 تومان
اینترنت تجاری(حداکثر سرعت 4 مگابیت ) 3 ماه 512 کیلوبیت 9 گیگابایت 38,000 تومان
اینترنت تجاری(حداکثر سرعت 4 مگابیت ) 6 ماه 512 کیلوبیت 18 گیگابایت 73,000 تومان
اینترنت تجاری(حداکثر سرعت 4 مگابیت ) 1 سال 512 کیلوبیت 30 گیگابایت 114,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 4 مگابیت) 1 سال 512 کیلوبیت 360 +140گیگابایت هدیه 639,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت ۸ مگابیت) 1 ماه 1 مگابیت 2 گیگابایت 11,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت ۸ مگابیت) 1 ماه 1 مگابیت 5 گیگابایت 18,500 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 8 مگابیت) 1 ماه 1 مگابیت 50 + 10گیگابایت هدیه 67,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت ۸ مگابیت) 3 ماه 1 مگابیت 9 گیگابایت 43,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت ۸ مگابیت) 6 ماه 1 مگابیت 18 گیگابایت 85,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت ۸ مگابیت) 1 سال 1 مگابیت 30 گیگابایت 142,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 8 مگابیت) 1 سال 1 مگابیت 360 +140گیگابایت هدیه 663,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 11 مگابیت ) 1 ماه 2 مگابیت 2 گیگابایت 13,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 11 مگابیت ) 1 ماه 2 مگابیت 5 گیگابایت 20,500 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 11 مگابیت) 1 ماه 2 مگابیت 50 + 10گیگابایت هدیه 77,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 11 مگابیت ) 3 ماه 2 مگابیت 9 گیگابایت 50,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 11 مگابیت ) 6 ماه 2 مگابیت 18 گیگابایت 98,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 11 مگابیت ) 1 سال 2 مگابیت 30 گیگابایت 160,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 11 مگابیت) 1 سال 2 مگابیت 360 +140گیگابایت هدیه 687,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 18 مگابیت) 1 ماه 4 مگابیت 2 گیگابایت 18,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 18 مگابیت) 1 ماه 4 مگابیت 5 گیگابایت 26,500 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 18 مگابیت) 1 ماه 4 مگابیت 50 + 10گیگابایت هدیه 88,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 18 مگابیت) 3 ماه 4 مگابیت 9 گیگابایت 68,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 18 مگابیت) 6 ماه 4 مگابیت 18 گیگابایت 132,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 18 مگابیت) 1 سال 4 مگابیت 30 گیگابایت 230,000 تومان
اینترنت تجاری (حداکثر سرعت 18 مگابیت) 1 سال 4 مگابیت 360 +140گیگابایت هدیه 759,000 تومان


اینترنت ارزان
نام طرح :: مدت زمان سرعت حجم قیمت
اینترنت ارزان (حداکثر 4 مگابیت) 1 ماه 2 مگابیت 30 گیگابایت 52,400 تومان
اینترنت ارزان (حداکثر 4 مگابیت) 1 ماه 2 مگابیت 62 گیگابایت 93,800 تومان
اینترنت ارزان (حداکثر 4 مگابیت) 3 ماه 2 مگابیت 75 گیگابایت 118,000 تومان
اینترنت ارزان (حداکثر 4 مگابیت) 3 ماه 2 مگابیت 150 گیگابایت 222,000 تومان
اینترنت ارزان (حداکثر 10 مگابیت) 1 ماه 4 مگابیت 35 گیگابایت 58,000 تومان
اینترنت ارزان (حداکثر 10 مگابیت) 1 ماه 4 مگابیت 70 گیگابایت 105,500 تومان
اینترنت ارزان (حداکثر 10 مگابیت) 3 ماه 4 مگابیت 105 گیگابایت 178,000 تومان
اینترنت ارزان (حداکثر 10 مگابیت) 3 ماه 4 مگابیت 210 گیگابایت 325,000 تومان


اینترنت نامحدود
نام طرح :: مدت زمان سرعت حجم قیمت
اینترنت نامحدود (حداقل ترافیک مصرفی 65 گیگابایت) 1 ماه 256 کیلوبیت نامحدود 66,100 تومان
اینترنت نامحدود (حداقل ترافیک مصرفی 130 گیگابایت) 1 ماه 512 کیلوبیت نامحدود 128,000 تومان
اینترنت نامحدود (حداقل ترافیک مصرفی 175 گیگابایت) 1 ماه 1 مگابیت نامحدود 168,100 تومان
اینترنت نامحدود (حداقل ترافیک مصرفی 320 گیگابایت) 1 ماه 2 مگابیت نامحدود 299,000 تومانآدرس دفتر مرکزی : شیراز ، معالی آباد ، روبروی کلانتری ، مجتمع تجاری و اداری آفتاب