شرکت پیام گستر مدرن امین جنوب ، نماینده شرکت ارتباط گستر امین کوشا (یوتل) دارای مجوز ServCo از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 51-95-100


سامانه ۱۹۵

همکاری با پیام گستر مدرن امین

خانواده پیام گستر مدرن امین می توانند با معرفی اعضاء جدید ، بسته 50 هزارتومانی جهت خرید سرویس به صورت هدیه از ما دریافت کنند.

1. بیندیشد

2. عمل کنید

3. جذب کنید

4. هدیه بگیرید